Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych “KABLOMEDIA” Sp. z o. o.
Firma istnieje od 1995 roku.
24-100 Puławy, ul. Gen. Fieldorfa Nila 8/4B
tel. 81 886 31 78, 81 888 51 54
mail: kablomedia@net.pulawy.pl
NIP: 7161007382
REGON: 430589020
KRS: 64620
Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych: 5622
Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN
BANK: 67 1020 3219 0000 9102 0121 0418

Radio Puławy 24
Studio, tel. 81 565 1 565
mail: radio@pulawy24.pl

Biuro Obsługi Klienta / Dział Reklamy
tel. 81 565 11 11
mail: biuro@pulawy24.pl
Marzena Tuniewicz
tel. mobilny 728 726 755
mail: marzena.tuniewicz@pulawy24.pl

Prezesi Spółki:
Adam Uhle
Wojciech Matczak